Przejdź do treści

SAVE-START-UPS

Stimulating And Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing the quality of start-ups.

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-065209
Czas trwania projektu: 01.11.2019 – 31.10.2021

O projekcie

Oczekuje się, że Przemysł 4.0 zwiększy wydajność i wartość dodaną przemysłu europejskiego oraz pobudzi wzrost gospodarczy. W ramach nowej strategii jednolitego rynku cyfrowego, Komisja Europejska chce pomóc wszystkim sektorom przemysłu w wykorzystaniu nowych technologii i poradzeniu sobie z przejściem na inteligentny system przemysłowy.

Większość obecnie dostępnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego nie przewiduje rozwoju wspomnianych umiejętności. Dlatego też, konsorcjum projektu zidentyfikowało potrzebę wytworzenia treści i zasobów, aby osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego zdobyły odpowiednie kompetencje do uczestnictwa w rynku pracy, w sektorze Przemysłu 4.0. Dodatkowym wyzwaniem jest to, że start-uperzy są bardzo zapracowani. Oczekują jak najbardziej praktycznych szkoleń i oszczędzających czas rozwiązań, które mogliby natychmiast zastosować w swoim środowisku zawodowym. Rezultaty projektu, które zostaną wytworzone będą dopasowane do tych wymagań.

Tematyka projektu:

Cyfrowy start-up vs. Cyfrowy scale-up,

Gospodarka o obiegu zamkniętym w twoim start-upie,

Przedsiębiorczość w cyfrowym stylu życia,

Internet rzeczy w praktyce przedsiębiorczej,

Systemy czujników w codziennym biznesie,

Algorytmy analityczne dla klientów Big Data,

Bezpieczeństwo cybernetyczne w twoim start-upie.

Partnerzy projektu