O projekcie

KONTEKST

Oczekuje się, że Przemysł 4.0 zwiększy wydajność i wartość dodaną przemysłu europejskiego oraz pobudzi wzrost gospodarczy. W ramach nowej strategii jednolitego rynku cyfrowego, Komisja Europejska chce pomóc wszystkim sektorom przemysłu w wykorzystaniu nowych technologii i poradzeniu sobie z przejściem na inteligentny system przemysłowy.

Większość obecnie dostępnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego nie przewiduje rozwoju wspomnianych umiejętności. Dlatego też, konsorcjum projektu zidentyfikowało potrzebę wytworzenia treści i zasobów, aby osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego zdobyły odpowiednie kompetencje do uczestnictwa w rynku pracy, w sektorze Przemysłu 4.0. Dodatkowym wyzwaniem jest to, że start-uperzy są bardzo zapracowani. Oczekują jak najbardziej praktycznych szkoleń i oszczędzających czas rozwiązań, które mogliby natychmiast zastosować w swoim środowisku zawodowym. Rezultaty projektu, które zostaną wytworzone będą dopasowane do tych wymagań.

CELE

Celem projektu jest poprawa jakości rozwoju zawodowego start-uperów, młodych przedsiębiorców i dostawców usług kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej, a także umożliwienia im potwierdzenia nabycia tych kompetencji.

Doświadczenia start-uperów są powszechnie analizowane w różnych krajach, ponieważ działają one w konkretnych, przeważnie zaawansowanych technologicznie sektorach, a ich zakres działalności jest często przejściowy. Jest to pierwszy powód, dla którego niniejszy projekt jest realizowany w ramach partnerstwa międzynarodowego. Drugim powodem jest doświadczenie podmiotów zaangażowanych w projekt (związanych ze start-upami, współpracujących z nimi lub wspierających je), które musi być połączone w celu wytworzenia efektu synergii.

Główna GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową projektu są start-uperzy, młodzi przedsiębiorcy, a także trenerzy i dostawcy VET z Polski, Litwy, Hiszpanii, Cypru, Portugalii oraz Słowacji.

REZULTATY

IO1 – Program nauczania dla dostawców usług VET – “Cyfrowa, nowoczesna przedsiębiorczość to Twoja najlepsza szansa!” – rozszerzony program nauczania zawierający cel, założenia, powody, treść wraz z opisem 7 modułów, czas trwania szkolenia, formy i metody realizacji, rezultaty uczenia się i narzędzie walidacji dla dostawców / organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz informacje referencyjne.

Celem programu nauczania jest określenie ram dla stworzenia modułów szkoleniowych w ramach drugiego rezultatu projektu (IO2).

Dodatkowo, program ten jest poświęcony rozwojowi dostawców kształcenia i szkolenia zawodowego oraz trenerów VET w zakresie walidacji kompetencji, w obrębie przedsiębiorczości cyfrowej. Objętość programu będzie wynosiła około 70 stron. Program ten jest poświęcony rozwojowi zawodowemu start-uperów poprzez poprawę kompetencji w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej.

IO2 – Cyfrowe materiały szkoleniowe dla start-uperów – zestaw otwartych zasobów edukacyjnych (OERy) z interfejsem m-learningowym zawierającym materiały szkoleniowe dla start-uperów i składające się z 7 modułów:

  1. Cyfrowy start-up vs. Cyfrowy scale-up,
  2. Gospodarka o obiegu zamkniętym w twoim start-upie,
  3. Przedsiębiorczość w cyfrowym stylu życia,
  4. Internet rzeczy w praktyce przedsiębiorczej,
  5. Systemy czujników w codziennym biznesie,
  6. Algorytmy analityczne dla klientów Big Data,
  7. Bezpieczeństwo cybernetyczne w twoim start-upie.

Główna innowacja projektu SAVE polega na tym, że daje on grupom docelowym możliwość podniesienia swoich umiejętności cyfrowych, kładąc nacisk na takie pojęcia jak przedsiębiorczość cyfrowa, Internet Rzeczy, gospodarka o obiegu zamkniętym i sposoby, w jaki start-upy mogą wykorzystać tę koncepcję.

PARTNERSTWO

Partnerstwo projektu SAVE składa się z przedstawicieli Polski (RARR i Danmar), Hiszpanii (Sea Tech), Litwy (SIF), Portugalii (Mindshift), Cypru (GrantXpert) i Słowacji (TUKE) – organizacji doświadczonych w oddziaływaniu na społeczeństwa pozbawione wystarczających umiejętności lub środków.

Partnerzy realizowali projekty skierowane do start-upów, dotyczące nowych modeli biznesowych czy edukacji. Główną różnicą jest to, że projekt ten (w odróżnieniu od innych projektów) jest ukierunkowany nie tylko na grupy docelowe, które chcą założyć lub rozwinąć swój własny start-up, ale także na młodych przedsiębiorców oraz ich trenerów i dostawców VET. Jest to przykład systemowego podejścia do problemu edukacji pracowników start-upów, jak również rozwoju przedsiębiorczych kompetencji cyfrowych.