SAVE-START-UPS

Stimulácia a uznávanie digitálneho podnikania ako najlepší spôsob zvyšovania kvality začínajúcich podnikov.

Číslo projektu: 2019-1-PL01-KA202-065209
Trvanie projektu: 01.11.2019 – 31.10.2021

O projekte

Očakáva sa, že priemysel 4.0 zvýši produktivitu a pridanú hodnotu európskych priemyselných odvetví a stimuluje hospodársky rast. V rámci novej stratégie jednotného digitálneho trhu chce Európska komisia pomôcť všetkým priemyselným odvetviam využívať nové technológie a riadiť prechod na inteligentný priemyselný systém Industry 4.0.

Väčšina v súčasnosti dostupných programov OVP nepredpokladá rozvoj uvedených zručností. Preto projektové konzorcium identifikovalo potrebu stavať na obsahu a zdrojoch v rámci toho, aby študenti OVP získali primerané kompetencie na účasť na trhu práce v sektore priemyslu 4.0. Ďalšou výzvou je to, že začínajúci podnikatelia sú veľmi zaneprázdnené osoby, ktoré očakávajú školenie o praktických a časovo úsporných riešeniach, ktoré by mohli okamžite uplatniť vo svojom profesionálnom prostredí. Výsledky projektu budú preto šité na mieru týmto požiadavkám.

Predmet projekta:

„Digitálne start-up“ versus „Digitálne scale-up“,

Obehová ekonomika vo vašom start-up,

Digitálny životný štýl podnikania,

internet vecí v podnikateľskej praxi,

infraštruktúra snímačov pri každodennom podnikaní,

Analytické algoritmy pre zákaznícke Big Data,

Kybernetická bezpečnosť vo vašom start-up.

Partneri projektu