Projekto partneriai

Rzeszow Regional Development Agency (Žešovo regioninės plėtros agentūra) Lenkijoje - Projekto koordinatorius

Žešovo regioninės plėtros agentūros (RRDA) tikslas – remti Podkarpackie regiono plėtrą Lenkijoje, gerinti jo žmonių gyvenimo kokybę ir standartus, reklamuoti regiono teikiamas galimybes, tokias kaip išskirtinį natūralų kraštovaizdį, turistinį potencialą, taip pat skatinti naują modernaus, inovatyvaus ir ekonomiškai išsivysčiusio Podkarpackie regiono įvaizdį. RRDA yra viena pagrindinių regioninių institucijų, remiančių Podkarpackio regiono socialinį, ekonominį ir technologinį augimą Lenkijoje, taip pat įgyvendindama įvairias iniciatyvas ir projektus įtakoja nacionalinę bei tarptautinę šių sričių plėtrą.

RRDA yra viešoji įstaiga (ne pelno siekianti regioninės valdžios asociacija), kurią įsteigė Podkarpackio regiono savivalda (Politikos formuotoja – Podkarpackie regiono regioninės veiklos programos valdymo institucija) 1993 m., skirtą bendradarbiavimo plėtrai regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, įskaitant atsakomybę už projektų plėtrą ir įgyvendinimą.

Svetainė: www.rarr.rzeszow.pl


Danmar Computers

Danmar Computers LLC privati įmonė įkurta 2000 m., veikianti informacinių technologijų srityje ir teikianti šios srities profesinį mokymą. “Danmar” turi patirties kuriant šiuolaikines žiniatinklio ir mobiliąsias programas, naudojamas švietimo tikslais. “Danmar“ taip pat turi ilgalaikės patirties vykdant europinius projektus, kurių metu R&D darbuotojai atlieka mokslinius tyrimus ir rengia mokymus, pritaikytus įvairiems besimokančiųjų poreikiams.  Ši įmonė sėkmingai įgyvendino daugiau nei 90 projektų, tokių kaip „Grundtvig“, „Leonardo da Vinci“, „Progress“ ir neseniai „Erasmus +“. “Danmar” būdama daugelio iš šių projektų techniniu partneriu taip pat yra atsakinga už sklaidos strategijų kūrimą ir koordinavimą.

„Danmar Computers“ yra internetinės Europinių projektų valdymo sistemos „AdminProject“ kūrėja ir tiekėja.

Visos įmonės veiklos grindžiamos plačiu ir tvirtu bendradarbiavimo tinklu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Nacionalinius tinklus sudaro mokymo ir konsultavimo institucijos, universitetai, mokyklos, nevyriausybinės organizacijos, o taip pat privataus sektoriaus įmonės. Tarptautinius tinklus sudaro kiekvienos Europos Sąjungos šalies įvairaus profilio partneriai. „Danmar Computer“ misija – skatinti visą gyvenimą trunkantį švietimą ir užtikrinti visiems vienodas galimybes mokytis pasitelkus šiuolaikines technologijas.

Svetainė: www.danmar-computers.com.pl


Socialinių inovacijų fondas

Socialinių inovacijų fondas (SIF) pradėjęs savo veiklą 1994 metais, buvo pripažintas efektyviausiai dirbančia Lietuvos nevyriausybine organizacija, vykdančią veiklą įvairiose srityse, tokiose kaip demokratijos kūrimas, moterų žmogaus teisės, lyčių lygybė ir įvairovė, socialioje atskirtyje esančių grupių (bedarbiai, neįgalieji, migrantai, narkotines medžiagas vartojantis jaunimas, smurtą artimoje aplinkoje išgyvenusios moterys, prekybos žmonėmis ar prostitucijos aukos ) įtraukimas į visuomenę. Per daugiau nei dvidešimt savo gyvavimo metų Socialinių inovacijų fondas, bendradarbiaujant su kitų šalių nevyriausybinėmis organizacijomis, įvykdė daugiau nei 100 įvairių projektų vietiniame, Europos ir tarptautiniame lygmenyje. Daugumos Socialinių inovacijų Fondo įgyvendintų bei šiuo metu vykdomų projektų tikslas yra didinti tikslinių grupių užimtumą, padėti tikslinėms grupėms geriau suvokti verslumo teikiamas galimybes, pavyzdžiui socialinis verslumas, bei pasinaudoti jomis kuriant savo verslą. 2010-ais metais, Socialinių inovacijų fondas, jau turėdamas europinio lygio projektų koordinavimo patirties, nusprendė pakviesti partnerius iš JAV prisijungti prie Europos šalių partnerystės ir savo patirtimi prisidėti prie SIF vykdomų veiklų bei rezultatų. Svetainė: www.lpf.lt

Sea Teach

Sea Teach S.L. yra MVĮ, nuo 1999 m. veikianti kaip jūrų mokykla ir kaip chartijos agentūra turistiniame “taške” Balearų salose. Taip pat ši įstaiga veikia kaip regioninis profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo centras, kuriame kursus lanko 18 metų ir vyresni studentai iš įvairių ES šalių. „Sea Teach“ naudojasi savo verslo patirtimi siekdama pagerinti status quo, sprendžiant problemas, su kuriomis bendrovė susiduria vykdydama savo kasdienes veiklas. Tokias veiklas sudaro:
  • Kapitonų kvalifikacijos nepripažinimo problemai Europoje spręsti sąmoningumo kėlimas bei pagrindinės mokymų programos sistemos siūlymas.
  • Sezoninio turizmo darbuotojų bei žemos kvalifikacijos asmenų karjeros perspektyvų didinimas, sukuriant naują vertinimo įrankį, įteisinantį neformalius universaliuosius įgūdžius. „VALITS“ patikimumo vertinimo priemonė buvo pripažinta ir naudojama Ispanijos ir Austrijos nacionalinėse įdarbinimo agentūrose.
  • Jūrininkų mokymų programos ir specialistų kursų, kuriuose buvo nustatytos įgūdžiu spragos, rengimas.
Svetainė: www.sea-teach.com

GrantXpert Consulting

„GrantXpert Consulting“ privati MVĮ įmonė, įkurta 2009 m. Kipre. Kalbant apie europines ir nacionalines finansavimo programas „GrantXpert“ veikia vieno langelio principu ir  yra tiek paraiškų rengimo tiek projekto įgyvendinimo ekspertas. Įmonėje dirba profesionalūs verslo konsultantai, kurie turi ilgalaikės patirties teikdami pasiūlymus bei įgyvendindami projektus. Kompanija pastebėjo, jog į daugelį Europos programų pateikos paraiškos buvo sėkmingai patenkintos, kadangi kiekvienas darbuotojas specializuojasi konkretaus finansavimo galimybėse. Be to, įmonė specializuojasi rengiant ir vedant mokymų sesijas, kurių metu pagrindinis dėmesys skiriamas minkštųjų įgūdžių ugdymui lyderystės, verslumo, įsidarbinimo, inovacijų valdymo ir kitose srityse. Bendrovė yra suinteresuotoji šalis Cy ir ES startuolių ir verslumo ekosistemoje, tad įgyvendina daugybę projektų šiose srityse. Šiuo metu „GrantXpert“ dirba 10 ekspertų konsultantų ES fianansavimo srityje, įmonė taip pat projekto klausimais bendradarbiauja su Kipro ir visos Europos dotacijų teikimo ekspertais. Svetainė: www.grantxpert.eu

Mindshift Talent Advisor

„Mindshift“ – tai HR konsultavimo startuolis, įsteigtas 2017 m. Lisabonoje, kurio pagrindinis dėmesys sutelktas į skaitmeninius sprendimus. „Mindshift“ veikia Portugalijoje šiose pagrindinėse verslo srityse: #kompetencijų vystymas: programos skirtos ugdymui, mokymui ir mentorystei; #kompetencijų vertinimo ir plėtros centrai; # karjeros valdymas ir asmeninio tobulėjimo planai; #jaunų talentų pritraukimas, atranka ir įtraukimas integruojant bendras praktikantų programas; #žmonių parengimas skaitmeninei trasformacijai; #socialinės žiniasklaidos strategijos. „Mindshift“ tvirtai laikosi socialinės atsakomybės  principų, o 2030 metų tvaraus vystymosi darbotvarkė, sutelks įvairaus išsilavinimo ir profesinės patirties turinčių darbuotojų komandą.


Svetainė: www.mindshift.pt


Technical University of Kosice

Košicės technikos universietetas tai valstybinis universitetetas užsiimantis universitetiniu mokymu, tarptautiniu bendradarbiavimu tyrimų ir ugdymo srityse, puosėliajantis ryšius tarp institucijų privačiame ir viešajame sektoriuose ir taip reaguojantis į jų bei į visuomenės poreikius apskritai. TUKE aprėpia pagrindinius švietimo poreikius ne tik Rytų-Slovakijos regione, bet ir visoje Slovakijoje bei Centrinėje Europoje, nes tarp daugelio specializacijų tai yra vienintelis šios srities švietimo ir tyrimų centras. Svetainė: www.tuke.sk