Apie projektą

KONTEKSTAS

Manoma, kad ketvirtoji pramonės revoliucija, dar vadinama Pramonė 4.0 (angl. Industry 4.0), padidins Europos pramonės produktyvumą ir pridėtinę vertę bei paskatins ekonomikos augimą. Vykdydama naująją skaitmeninės bendrosios rinkos strategiją, Europos Komisija siekia padėti visiems pramonės sektoriams naudotis naujosiomis technologijomis ir valdyti perėjimą prie intelektualiosios Industry 4.0 pramonės sistemos.

Šiuo metu dauguma profesinio mokymo programų nenumato minėtų įgūdžių tobulinimo. Todėl projekto konsorciumas, remdamasis turiniu bei ištekliais, identifikavo poreikį, jog besimokantieji profesinio mokymo įgytų atitinkamas kompetencijas dalyvauti darbo rinkoje „Industry 4.0“ sektoriuje. Papildomas iššūkis atsiranda todėl, kad startuolių steigėjai yra labai užimti asmenys, jie tikisi praktinių bei laiką tausojančių sprendimų, kuriuos galėtų iš karto pritaikyti savo profesinėje aplinkoje. Projekto rezultatai bus pritaikyti, kad atitiktų šiuos reikalavimus.

TIKSLAI

Projekto tikslas – stiprinti startuolių steigėjų, jaunųjų verslininkų ir profesinio mokymo teikėjų kokybę ir skatinti jų profesinį tobulėjimą gerinant skaitmeninio verslumo kompetencijas, taip pat suteikti jiems galimybę patvirtinti šias kompetencijas bei pritaikyti jas profesinio mokymo aplinkoje.

Startuolių patirtis dažniausiai analizuojama skirtingose  valstybėse, nes jie veikia konkrečiose, daugiausia aukštųjų technologijų sektoriuose, o jų veiklos sritis dažnai būna pereinamojo laikotarpio.

Dėl šios priežasties projekto įgyvendinamui reikalinga tarptautinė partnerystė. Antroji priežastis, tai projekte dalyvaujančių subjektų (susijusių su startuoliais, bendradarbiaujančių su jais ar juos remiančių) patirtis ir įgūdžiai, kuriuos reikia apjungti, kad įvyktų sinergija.

Pagrindinės tikslinės grupės

Šio projekto tikslinės grupės – startuolių steigėjai, jaunieji verslininkai, taip pat profesinio ugdymo mokytojai bei profesinį ugdymą teikiantys asmenys iš Lenkijos, Lietuvos, Ispanijos, Kipro, Portugalijos ir Slovakijos.

REZULTATAI

1.1. IO1 – profesinio mokymo teikėjų mokymo programa – „Skaitmeninis, šiuolaikiškas verslumas – tai geriausia jūsų proga!“ – išplėstinė programa, kurioje pateikiamas tikslas, uždaviniai, loginis pagrindas, turinys su 7 modulių aprašymu, mokymo kurso trukmė, pristatymo formos ir metodai, mokymosi rezultatai ir profesinio žinių pripažinimo priemonė profesinio mokymo teikėjams, naudingos nuorodos.

Mokymo programos tikslas – apibrėžti mokymo modulių vystymo pagrindus antrajam projekto produktui (IO2).

Taip pat, ši programa skirta sukurti profesinio mokymo teikėjų bei profesinio ugdymo mokytojų skaitmeninių verslumo kompetencijų pripažinimo sistemą. Programos apimtis – apie 70 puslapių. Ši programa skirta sustiprinti startuolių steigėjų profesinį tobulėjimą gerinant skaitmeninio verslumo kompetencijas, taip pat suteikiant jiems galimybę pripažinti šias kompetencijas bei pritaikyti jas profesiniame mokyme.

1.2. IO2skaitmeninė mokymo medžiaga startuoliams – Atvirų Mokymo Šaltinių (OERs) rinkinys su m-mokymosi sąsaja, kurioje yra mokymo medžiaga startuoliams ir kurią sudaro 7 moduliai:

  1. „Skaitmeniniai startuoliai” prieš „skaitmenines veiklą plečiančias įmones”,
  2. Startuolio žiedinė ekonomika,
  3. Skaitmeninio gyvenimo būdo verslumas,
  4. Daiktų internetas verslumo praktikoje,

5.Jutiklių infrastruktūros, naudojamos kasdieniniame  versle,

  1. „Analytics” algoritmai „Big Data“ klientams,
  2. Tavo startuolio kibernetinis saugumas.

Didžiausia „SAVE” startuolių projekto naujovė, tai galimybė tikslinėms grupėms sustiprinti skaitmeninius įgūdžius, sutelkiant dėmesį į tokias sąvokas kaip skaitmeninis verslumas, IoT (DI) verslumo praktikoje, žiedinė ekonomika bei kaip startuoliai gali pritaikyti šią koncepciją.

PARTNERYSTĖ

„SAVE“ startuolių partnerystę sudaro atstovai iš Lenkijos (RARR ir „Danmar“), Ispanijos („Sea Tech“), Lietuvos (SIF), Portugalijos („Mindshift“), Kipro („GrantXpert“) ir Slovakijos (TUKE) organizacijų, kurios daro poveikį visuomenėms, neturinčioms pakankamai išteklių ar įgūdžių.

 

Partneriai įgyvendino projektus, skirtus startuoliams, naujiems verslo modeliams bei švietimui. Pagrindinis skirtumas tai, jog šis projektas (skirtingai nuo kitų projektų) yra orientuotas ne tik į tikslines grupes, norinčias įkurti ar plėtoti savo verslą, bet ir į jaunus verslininkus bei jų profesinio rengimo mokytojus ar teikėjus. Tai yra puikus sisteminio požiūrio į startuolių darbuotojų švietimo problemą pavyzdys, kaip ir  skaitmeninių verslumo  kompetencijų kūrimas.